maanantai 25. elokuuta 2014

Vappu Alatalon motivointikoulutus

Vappu on ammatiltaan psykologi ja tämä myös näkyi hänen toiminnassaan koirien (sekä ihmisten) kanssa. Tärkeäksi seikaksi nousi koiran oikeanlainen lukeminen. Kun tuntee oman koiransa käyttäytymisen ja elekielen, ollaan jo pitkällä. On tärkeää olla tietoinen siitä, mihin koira kykenee ja mihin ei. Ei ole reilua vaatia koiralta asioita, joihin se ei yksinkertaisesti pysty. Ääriesimerkkinä hermostollisesti heikko koira, joka ei kykene keskittymään kovin pitkään yhteen asiaan.


Koiran motivoimisessa keskeistä on tietenkin palkkaus. Palkka voi olla oikeastaan mitä vaan: se voi olla ruokaa, leikkiä tai muuta toimintaa. Jos haluamme koiramme toimivan meidän kanssa myös vaikeassa ympäristössä, tulee meillä olla tarjolla aina jotakin kivempaa mitä ympäristöllä. Se, mitä tuo kiva on, selviää ainoastaan tutustumalla omaan koiraan. Sen lisäksi kun tiedämme millä palkalla on eniten arvoa ja millä vähiten, voimme kertoa koiralle palkan avulla, kuinka hyvä suoritus oli.

Palkan arvon lisäksi meidän täytyy tietää, minkälaisessa vireessä koiramme työskentelee ja oppii parhaiten. Voimme kuvitella vireystilan Gaussin käyräksi ja sitä kautta miettiä, missä kohdassa on oman koiramme optimaalisin vireystila: mistä se alkaa ja mihin se loppuu? Joillakin koirilla tämä alue on hyvin kapea. Vireystilan säätely on tärkeää motivoinnin kannalta, sillä hyvässä vireessä koira yksinkertaisesti häiriintyy vähemmän ulkopuolisista ärsykkeistä.


Vappu puhui paljon myös kontaktin ottamisesta ja useamman koirakon kohdalla keskityttiinkin lähinnä kontaktin vahvistamiseen häiriössä. Aina kun koira ottaa kontaktin sen jälkeen, kun on ensin katsonut häiriökohdetta, sille annetaan positiivinen palaute. Kontaktin ottamisen tulee olla maailman paras asia. Koska häiriökohteen vilkaisu on useimmiten autonomisesta hermostosta kumpuavaa toimintaa, ei koira ketjuta väärää ja oikeaa toimintaa toisiinsa. Siispä riittää, kun vahvistamme oikeanlaista käytöstä puuttumatta sen enempää vääräänlaiseen käytökseen.

Tärkeimmät seikat tiivistettynä:

  • opettele palkkaamaan koira oikein
  • virittele koira hyvin ennen suoritusta
  • muista satunnaispalkkaus
  • häiriön ollessa liian suuri, tekninen treeni muuttuu aina häiriötreeniksi
  • liikkeen tulee olla todella varma ennen kuin se viedään häiriöön
  • jos koira ottaa häiriötä jostakin  -> suurempi palkkaustiheys
  • oma viretila vaikuttaa paljon koiran viretilaan
  • kisatreenissä siirtymätoiminto yhtä tärkeä kuin itse liike
  • älä vaadi koiralta asioita, joihin se ei yksinkertaisesti kykene