maanantai 29. helmikuuta 2016

Eva Bertilsson: The Art and Science of Great Training Sessions!

ABC-malli (Antecedent-Behavior-Consequence):
 • ennen eläimen käyttäytymistä ympäristössä tapahtuu aina jotain ja käyttäytymistä myös seuraa jotain
 • kouluttaja haluaa muuttaa eläimen käyttäytymistä, emme kuitenkaan voi muovata käytöstä suoraan, vaan voimme ainoastaan puuttua niihin asioihin, jotka tapahtuvat nimenomaan ennen tai jälkeen käyttäytymisen

Käyttäytymisen ja oppimisen yksilöllisyyttä tulee korostaa:
 • käyttäytymiseen vaikuttaa aina sen hetkinen konteksti, eli käyttäytyminen on olemassa ainoastaan tietyssä tilanteessa ja ympäristössä (ei siis tyhjiössä)
 • lisäksi koira oppii nopeasti, että tietyssä kontekstissa palkkaa voi tulla ja tietyssä ei

Kouluttamisessa voidaan nostaa tai laskea tiettyjen asioiden arvoa:
 • esimerkiksi kun koiralle ei anneta ruokaa koko päivänä, ruuan arvo nousee ja tällöin positiivinen vahvistaminen ruuan avulla on helppoa, koska koiralla on nälkä
 • mikäli koira on esimerkiksi täynnä, voi negatiivinen vahviste toimia tietyissä tilanteissa paremmin
 • negatiiviseen vahvistamiseen liittyy myös positiivinen vahvistaminen, sillä epämiellyttävän asian poistamiseen liittyvä helpotuksen tunne toimii positiivisena vahvisteena
 • arvon nostamisen lisäksi myös arvon laskemista voidaan hyödyntää kouluttamisessa

Mitä enemmän koira toistaa käytöstä, sitä enemmän kyseinen käyttäytyminen vahvistuu:
 • tällöin käyttäytymiseen on vaikea puuttua myöhemmin
 • siksi aikainen puuttuminen esimerkiksi ongelmakäyttäytymiseen on tärkeää (esim. ylivireinen koira, joka käy kierroksilla -> katkaistaan kyseinen käyttäytyminen ajoissa)

Kouluttajille käyttäytyminen on usein sitä, mikä näkyy ulospäin:
 • tulee kuitenkin huomioida, että myös tunteminen on tietynlaista käyttäytymistä
 • käyttäytyminen ei ole vain sarja mekaanisia eleitä, vaan niihin liittyy tunnetiloja
 • tunnetiloja voi myös hyödyntää kouluttamisessa, esimerkiksi iloisuus tietyssä tilanteessa luo arvoa kyseiselle tilanteelle

Sheippaamisessa palkan suunta ja palkkapiste ovat tärkeitä:
 • ne ohjaavat käyttäytymistä ja lisäksi niiden avulla voidaan luoda aina uusi aloituspiste
 • sheippaamisessa voidaan käyttää myös kahta namia, jolloin toinen toimii vahvisteena ja toinen vie koiran aloituspisteeseen (esim. maasta istumaan nousun opettaminen)
 • myös omaa sijaintiaan voi hyödyntää (esim. sivulletulon opettaminen)
 • palkan tulosuunnan lisäksi myös sen menosuunnalla on merkitystä ja tätä voi hyödyntää balanssin hakemiseen esimerkiksi seuraamisessa

Palkan päättyminen on yhtä kuin aloituspiste seuraavalle käyttäytymiselle:
 • kaikki turha, mitä tapahtuu vahvisteiden välissä, on roskakäytöstä ja siitä tulee osa koko käyttäytymisketjua
 • jos roskakäytöstä on liikaa, laske kriteeriä ja nosta vahvistetiheyttä

Kouluttamisessa tulee selkeästi erottaa työaika vapaa-ajasta:
 • jotta koiralta voi vaatia sataprosenttista keskittymistä, tulee myös kouluttajan olla täysin läsnä
 • koiralle kannattaa opettaa selkeä ajatus siitä, milloin on tauko ja milloin tehdään hommia
 • kuplassa on aina tarkoitus työskennellä
 • esimerkiksi häkki voi toimia selkeänä taukopaikkana
 • koiralla, joka ei pidä tauoista, toimii paremmin jokin huomaamattomampi taukopaikka, kuten alusta
 • kun koiralle on opetettu taukopaikka ja taukokäytös, auttaa se ylivireistä koiraa rentoutumaan, mutta myös laiskaa koiraa lepäämään

Jos koira tekee virheen:
 • yksinkertaisin resepti on seuraavanlainen: älä tee mitään tai tee jotain
 • virheen sattuessa voit vain jatkaa eteenpäin tai odottaa
 • mikäli odottaminen ei auta tai on olemassa riski virheen toistumiselle ja sen myötä vahvistumiselle, tee jotain (esim. käsitargetilla avittaminen)
 • mikäli et keksi välittömästi jotain, mikä katkaisee väärän käyttäytymisen, pidä tauko ja tee parempi suunnitelma
 • sanonta "virheistä oppii" ei aina toimi eläinten käyttäytymisen maailmassa

Sheippaamishetken voi aloittaa esimerkiksi siten, että annetaan yksi nami ensin ilmaiseksi, joka heitetään hieman kauemmas. Tällöin pääsee välittömästi merkkaamaan muuttuvaa käyttäytymistä, kun koira esimerkiksi kääntyy katsomaan kohti kouluttajaa namin syötyään.
Koiraa ei tule houkutella tekemään asioita, sillä tällöin koira oppii avuttomaksi ja se lakkaa tarjoamasta asioita, jolloin sheippaaminen ja kouluttaminen vaikeutuu. Auttaminen joskus on ok, mutta jatkuva avittaminen tekee koirasta passiivisen.
Kouluttamisessa ja tietyn käyttäytymisen muokkaamisessa on tärkeää keskittyä juuri siihen hetkeen ja ajatella suppeammin, ei niinkään ajatella kokonaiskuvaa. Koiran käyttäytymistä ohjaa ja motivoi juuri se tietty hetki!