torstai 13. huhtikuuta 2017

Jaana Pohjolan koulutus 9.4.2017

Alla hyvin lyhyet muistiinpanot Jaana Pohjolan koulutuksen luento-osuudesta, aiheena aktiivikoirat.


Virikkeet
 • yksilöllisyys: virikkeet kannattaa suunnitella koirakohtaisesti
 • virikkeillä voidaan luonnollisesti lisätä tyytyväisyyttä
 • aikabudjetti: miten koira käyttää aikaa
 • -> apuna sektoridiagrammi tunnit/24 
  -> päivä koostuu levosta, treenistä, liikunnasta... 
  -> ei voi vaikuttaa vain yhteen asiaan vaikuttamatta koko palettiin: jonkin asian lisääminen on jostain toisesta pois
 • huomioi laji- ja rotutyypillinen käyttäytyminen
 • -> koiran tulisi päästä toteuttamaan itseään
  -> eläintarhoissa lajityypillinen käyttäytyminen ei pääse toteutumaan, jos ei ole esim. elävää ravintoa

Käyttäytymisen monimuotoisuus
 • käyttäytymisen monimuotoisuutta lisäämällä myös hyvinvointi lisääntyy, lisäksi se vie tilaa haitalliselta käyttäytymiseltä
 • ruokailu/syöminen voi tapahtua eri tavoilla, esim. etsiminen, kaivaminen, pureskelu, kaluaminen, nuoleminen, repiminen jne. 
 • -> koiralla esimerkiksi kongi tai luu lisää syömiseen käytettyä aikaa sekä käyttäytymisen monimuotoisuutta
 • myös liikkuminen voidaan toteuttaa eri tavoin (kävely, ravi, juoksu, uiminen, metsälenkki...)
 • jos esimerkiksi treenit ovat koiralla elämän kohokohta, miten se näkyy siellä?

Päätäntävalta omasta tekemisestä/kokemus siitä
 • annetaan koiralle mahdollisuus kontrolloida omaa elämää
 • -> omat päätökset ovat aina parhaita
 • koiran voi esimerkiksi antaa satunnaisesti päättää lenkkireitin suunnan
 • treenejä varten koiralle voi opettaa eri väristen kosketuskeppien merkityksen (esim. sininen-nakki, punainen-leikki), jolloin sillä on mahdollisuus kertoa, minkälainen palkkio sitä motivoi juuri sillä hetkellä
 • tuetaan koirien tekemiä aloitteita sen sijaan, että ajatellaan sen olevan "tuhma"
 • etenkin aroilla koirilla edellä mainitut seikat luovat turvallisuuden tunnetta, kun ne uskovat voivansa vaikuttaa tapahtumien kulkuun (esim. tuttu ja turvallinen lenkkireitti sekä harrastusrutiinit)

Ärsykekuorma
 • ärsykekuorma tarkoittaa ärsykkeiden ja stressin kasaantumista
 • koiran olisi tärkeä kyetä nollaamaan itse itsensä (omaehtoinen rauhoittuminen)
 • vinkuvaa koiraa kannattaa palkita useammalla toistolla yksi nappula kerrallaan, hiljaisuudesta annetaan koko kuppi
 • purkamiseen voi käyttää off-switchia
 • turhien asioiden (esim. televisio, naapuruston äänet) räksyttäjille kannattaa nimetä kyseiset asiat ja saada ne hallintaan sitä kautta
 • -> luodaan siis vihje (esim. "televisio") kyseiselle äänelle, joka tarkoittaa, että mitään ei tapahdu

Kun keittää
 • asiat/resurssit kokee deflaation
 • tämä aiheuttaa vinkumista, haukkumista, hyppimistä, puremista, läähätystä...
 • koira menee herkästi sijaistoiminnoille tai turhautuu
 • koiralle kannattaa opettaa, että se saavuttaa asioita (esim. pääsee liikkeelle) vain matalilla kierroksilla
 • yhteensopimattoman käyttäytymisen vahvistaminen kasvattaa mahdollisuuksia tavoitetunnetilaan (esim. aggressiivisesti käyttäytyvän koiran voi opettaa heiluttamaan häntää sen kohdatessa muita koiria)
 • koira nostaa kierroksia yleensä asiasta, jota se ennakoi, ei siis siitä, mikä on jo tapahtunut
 • innostuminen on merkki motivaatiosta
 • -> motivaation kohde ei ole välttämättä lopullinen palkkio 
  -> motivaatiomagneetti, supervihjeet, pre-cues

Palkkiot
 • kun namipalkka ei toimi, mieti, mitä koira tavoittelee
 • mikä on lähin mahdollinen käyttäytyminen, jota voit vahvistaa? (esim. lähinnä rauhallisuutta)
 • lenkillä ohituksissa voi käyttää palkkiona tervehtimistä, kun se on koiran oma valinta
 • mistä tietää, palkkautuuko koira? -> seuraa sitä, vahvistuuko käyttäytyminen
 • huono tapa hallita ylimotivoutunutta koiraa on alentaa palkkiota